Compositie en Sounddesign

Protoon Music maakt  composities voor o.a. reclames, films, theaterproducties en andere muziekprojecten. 

Violist

Inzetbaar voor bands, studio opnames en muziekprojecten.

MIDI Viool
Deze MIDI (synthesizer) viool is een uitvinding van Maurits Boreel.

Protoon Music Workshop

Een innovatieve en baanbrekende workshop die deelnemers op unieke wijze zelf

componist laat zijn met gebruik van QR symbolen.

Bedacht en ontwikkeld door Maurits Boreel. Meer info.

 

© Copyright Protoon Music.
Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (beeld, tekst, muziek, video, etc.) die u op deze site (www.protoon.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Protoon Music of zijn gelicenceerd aan Protoon Music.  Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Protoon Music.