Maurits Boreel, eigenaar Protoon Music,  is bedenker en ontwikkelaar van o.a. de innovatieve muziektechnologie voor de Protoon Music workshop en de  Protoon MIDI viool.
In opdracht componeert hij voor bands, films, documentaires, theaterproducties en andere muziekprojecten.

Daarnaast is hij een veel gevraagd violist en sessiemuzikant.

 

Voor meer informatie kunt u bellen of mailen naar:
+31 (0)6 520 44 933
info@protoon.nl

© Copyright Protoon Music.
Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (beeld, tekst, muziek, video, etc.) die u op deze site (www.protoon.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Protoon Music of zijn gelicenceerd aan Protoon Music.  Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Protoon Music.

Protoon Music

+31 (0)6 520 44 933
i
nfo@protoon.nl

 

Maurits Boreel
Eigenaar / Bedenker & Ontwikkelaar 

Mariange Schilham

Management / Concept  & Organisatie