Protoon Music bedenkt, ontwikkelt en bouwt innovatieve muziektechnologie. 

De Protoon Music Box ® & de Protoon MIDI Viool ® 

zijn ontwikkeld met als uitgangspunt muziek te maken en/of te ervaren op een geheel nieuwe wijze.


Bij deze muziektechnologie ontwikkelt en biedt Protoon Music concepten aan die inzetbaar zijn voor scholen, bedrijven, trainingen en professioneel muzikanten.

Workshops, Live Performance en Protoon Creative Studio.


© Copyright Protoon Music.
Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (beeld, tekst, muziek, video, etc.) die u op deze site (www.protoon.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Protoon Music of zijn gelicenceerd aan Protoon Music.  Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Protoon Music.

Protoon Music

 

+31 (0)6 520 44 933
i
nfo@protoon.nl