Protoon Music bestaat uit Maurits Boreel en  Mariange Schilham. 

 

Maurits Boreel,  is bedenker en ontwikkelaar van innovatieve muziektechnologie;  de Protoon MIDI viool en de Protoon Music BOX (workshop). Daarnaast is hij een veel gevraagd violist en sessiemuzikant en componeert hij in opdracht voor; bands, film, theater en veelerlei muziekprojecten op maat.  Beluister composities

 

Mariange Schilham, is ontwerper en mede ontwikkelaar t.a.v. de Protoon Music BOX (workshop) en verantwoordelijk voor de totaal management van Protoon Music. 

Daarnaast is zij uitvoerend artiest en veelzijdig creatief ondernemer. 


© Copyright Protoon Music.
Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (beeld, tekst, muziek, video, etc.) die u op deze site (www.protoon.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Protoon Music of zijn gelicenceerd aan Protoon Music.  Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Protoon Music.