Compositie en Sounddesign

Protoon Music, componeert voor velerlei muziekprojecten.

NIEUW en BAANBREKEND
Stap in de unieke opnamestudio van Protoon Music ©!

In deze gloednieuwe muzikale workshop componeren deelnemers met elkaar, razendsnel en op zeer innovatieve wijze, hun eigen muziekstuk. Zij sturen zelf de opnames aan, spelen de muziek in en bepalen de opbouw van de muziek.

Deze bijzondere techniek werkt met zwart/wit plaatjes (QR codes) die herkend worden door een camera.

MEER INFORMATIE voor uw school, bedrijf, training of festival? klik hier

Muziektechnologie 
De MIDI viool & 
Protoon Music techniek zijn bedacht, ontwikkeld en gebouwd door Maurits Boreel.© 

MIDI Viool

 De MIDI (synthesizer) viooL

© Copyright Protoon Music.
Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (beeld, tekst, muziek, video, etc.) die u op deze site (www.protoon.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Protoon Music of zijn gelicenceerd aan Protoon Music.  Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Protoon Music.