Zwolse Theaters / Greijdanus College

De gemaakte composities
(Beluisteren op telefoon? kies: "Listen in browser")

Impressie filmpje

Alle leerlingen, zichtbaar in dit fragment, hebben toestemming gegeven voor gebruik.

Voor meer informatie over de Protoon Music Workshop klik op onderstaande button of bel naar: 06 520 44 933

Volg ons op social mediaProtoon Music

Mariange Schilham
Maurits Boreel

 

+31 (0)6 520 44 933
i
nfo@protoon.nl


© Copyright Protoon Music.
Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (beeld, tekst, muziek, video, etc.) die u op deze site (www.protoon.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Protoon Music of zijn gelicenceerd aan Protoon Music.  Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Protoon Music.