Jenaplan conferentie 2019

De Protoon Music workshop in het avondprogramma van Jenaplan conferentie 2019 i.s.m. Tomonderwijs.


Waarom kies jij eigenlijk voor jenaplanonderwijs?
Dagelijks ben je bezig met de vormgeving van jouw onderwijs. Dat is een intensief en creatief proces. Hoe zorg je ervoor dat de waarden van het jenaplanonderwijs goed geborgd zijn? Welke keuzes maak je en waarom? 
Aan de hand van de volgende drie vragen, helpen wij je om het jenaplanonderwijs in jouw praktijk verder vorm te geven.

Waarom? Wat wil je bereiken? 

Hoe? Hoe ga je dat doen?

Wat? Wie of wat heb je daarbij nodig?

Het boek 'Jenaplan, school waar je leert samenleven', vormt een krachtige bron om je te laten inspireren. Tijdens de NJPV-conferentie van 2019 bieden we workshops aan waarmee we de onderwerpen van dit boek eens stevig onder de loep nemen. Dat doen we aan de hand van de drie hierboven genoemde vragen. 
Het gaat om de volgende onderwerpen:

 1. Jenaplan toen en nu
 2. Pedagogische school                                               
 3. Groeperingsvormen; de stam/tafelgroep            
 4. Samen spreken                                               
 5. Samen spelen                                        
 6. Groepsprocessen (Human Dynamics)                  
 7. Samen vieren                                                   
 8. Samen bewegen                                                       
 9. Blokperiode, samen werken, ritmisch weekplan, eigen weekplan    
 10. Jenaplan in het VO, aansluiting po en vo  
 11. Cursus: rekenen in de gesloten stamgroep                 
 12. Cursus: taalonderwijs in de gesloten stamgroep       
 13. Stamgroepwerk/ Vragen stellen                           
 14. Rapportage, portfolio                  
 15. Ouders                                                              
 16. Zorg in de jenaplanschool                                     
 17. Leidinggeven                                                   
 18. ICT en sociale media                                               
 19. Kunstzinnige Vorming                 
 20. Zingeving

Na het volgen van een workshop heb je direct handvatten om er in je eigen praktijk mee aan de slag te kunnen gaan.

Waarom? Omdat we ieder kind het beste jenaplanonderwijs gunnen!
Hoe doen we dat? Door een tweedaagse conferentie te organiseren om jullie te inspireren, enthousiasmeren en motiveren om onderbouwde keuzes te maken in jouw eigen praktijk.

Wat doen we dan? We bieden workshops en lezingen om jou handvatten te geven waar je direct mee aan de slag kunt!

Tijdens de conferentie wordt het nieuwe boek over het jonge kind binnen het jenaplanconcept gepresenteerd. Aansluitend zullen hierover workshops te volgen zijn.

 

 Jenaplan conferentie 2019 

 Tomonderwijs

Volg ons op social mediaProtoon Music

Maurits Boreel
Mariange Schilham

 

06 520 44 933
i
nfo@protoon.nl


Inhoud van Google Maps wordt niet weergegeven als gevolg van je huidige cookie-instellingen. Klik op Cookie-instellingen (Functioneel) om akkoord te gaan met het cookiebeleid van Google Maps en de inhoud te bekijken. Meer hierover lees je in de Privacyverklaring van Google Maps.

© Copyright Protoon Music.
Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (beeld, tekst, muziek, video, etc.) die u op deze site (www.protoon.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Protoon Music of zijn gelicenceerd aan Protoon Music.  Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Protoon Music.