De Protoon MIDI Viool ®
De Protoon MIDI (synthesizer) Viool is een uitvinding van Protoon Music - Maurits Boreel.  De uitdaging voor het ontwerpen en maken van de Protoon Viool was om alle modulatie technieken die tijdens het spelen van een viool gebruikt worden; volume, intonatie en streekpositie, om te zetten naar een bruikbaar en foutloos digitaal signaal zonder merkbare vertraging. Na jaren van ontwikkeling is de viool werkelijkheid geworden en overtreft deze de verwachting.  De Protoon MIDI Viool detecteert met zeer hoge frequentie (1000Hz) elke gespeelde noot en door de tekortkomingen van MIDI te omzeilen is de expressieve aard van de viool volledig te vertalen naar elektronische muziek.

 

The Protoon MIDI Violin ®

 

The Protoon MIDI (synthesizer) Violin is an invention of Protoon Music - Maurits Boreel. The challenge in designing and making the Protoon Violin was to include all the modulation techniques used while playing a violin; volume, intonation and stroke position, to a usable and error-free digital signal without noticeable delay. After years of development, the violin has become a reality and exceeds expectations. The Protoon MIDI Violin detects every note played at a very high frequency (1000Hz) and by bypassing the shortcomings of MIDI, the expressive nature of the violin can be fully translated into electronic music.


© Copyright Protoon Music.
Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (beeld, tekst, muziek, video, etc.) die u op deze site (www.protoon.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Protoon Music of zijn gelicenceerd aan Protoon Music.  Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Protoon Music.

Volg ons op social mediaProtoon Music

Maurits Boreel
Mariange Schilham

 

06 520 44 933
i
nfo@protoon.nl


Inhoud van Google Maps wordt niet weergegeven als gevolg van je huidige cookie-instellingen. Klik op Cookie-instellingen (Functioneel) om akkoord te gaan met het cookiebeleid van Google Maps en de inhoud te bekijken. Meer hierover lees je in de Privacyverklaring van Google Maps.

© Copyright Protoon Music.
Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (beeld, tekst, muziek, video, etc.) die u op deze site (www.protoon.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Protoon Music of zijn gelicenceerd aan Protoon Music.  Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Protoon Music.